Vispārceltniecības zemes darbi

Mūsu uzņēmums veic pilna apjoma zemes darbus nulles cikla būvlaukumu sagatavošanā no maziem objektiem, līdz lieliem industriāliem objektiem, ceļiem. Būvlaukumu sagatavošanai mēs piedāvājam būvbedres rakšanu, smilts pievešanu un aizvešanu, šķembu pievešanu, fundamentu aizbēršanu, zemes blietēšanu ar mūsu rīcībā esošo tehniku. Kā arī veicam zemes darbus sasaluma apstākļos ar speciālām grunts smalcināšanas ierīcēm.


Dīķu, meliorācijas grāvju rakšana un atjaunošana, dīķu grāvju malu nostiprināšana ar apvirpota koka pāļiem.

Dīķu rakšana tiek veikta ar kāpurķēžu ekskavatoru, kas aprīkots ar nivelēšanas iekārtu, kas nodrošina dīķa dibena pareizu kritumu, sānu malu pareizu slīpumu un izslēdz iespēju izveidot neprecīzu dīķa dziļumu. Ja nepieciešams, dīķa malas var tikt nostiprinātas ar pāļiem, kas aiztur malu nobrukšanu. Pāļu dzīšana tiek veikta ar hidraulisko āmuru, kas uzmontēts uz ekskavatora strēles. Pirms darbu uzsākšanas ar pasūtītāju tiek saskaņots darbu veikšanas plāns (piemērs) ar virsējās grunts un dziļuma augstuma atzīmēm, lai nepieļautu kļūdas veicot rakšanas darbus.

Meliorācijas grāvju rakšanai vai atjaunošanai arī tiek izmantots ekskavators ar nivelēšanas iekārtu, kas bez kļūdām nodrošina pareiza krituma izveidi, lai nodrošinātu ūdens novadīšanu tam paredzētajā vietā.

Izcenojumi:
  • Dīķu rakšana – no 0,35Ls/m3 + PVN
  • Meliorācijas grāvju rakšana – no 0,70Ls/m3 + PVN